CLASSE 3A ARCHITETTURA E AMBIENTE

CLASSE 3B ARTI FIGURATIVE (PITTURA)

CLASSE 3C GRAFICA

CLASSE 3D SCULTURA

CLASSE 3E ARTI FIGURATIVE PITTURA-MOSAICO

CLASSE 3G GRAFICA

CLASSE 3H AUDIOVISIVI-MULTIMEDIALE